AFRICKOU DIVOČINOU
SLZY, NADĚJE A TANEC ČERNÉHO KONTINENTU

Afrika je kontinent plný problémů a nesmírné chudoby. V hloubi duše však neztrácí naději. Tanec totiž dovede vysušit i ty poslední slzy a upevní víru, že zítra bude líp.


MILUJEME AFRIKU - pro její divokost, zajímavé kmeny a samosebou pro zvířata. A tak se opět vydáváme na cestu - na černý kontinet. Naše dobrodružná cesta pokračuje napříč VÝCHODNÍ AFRIKOU. Podíváme se také na tajuplný ostrov MADAGASKAR.
V hlavním městě Keni v Nairobi se podíváme do KIBERY - jednoho z největších slumů na africkém kontinentu. BÍDA A NADĚJE, smutek a úsměv jsou synonymem pro tuto chudinskou čtvrť. Richard nám ukáže nejen školu a uličky, které tak dobře zná, ale pozve nás dokonce i do svého malého hliněného domku.
Zavzpomínáme na Joy Adamsonovu a její LVICI ELSU. Uprostřed divočiny nám najednou AUTO NESTARTUJE. Co s tím (?), ptáme se bezradně. Cestou se zastavíme v krásném a rušném starém městě MOMBASA, které dýchá orientem, a kde před časem kvetl obchod s otroky. Blízko lesnatého pobřeží prozkoumáme také tajemné opuštěné arabské město Gede.
V národním parku Východní Tsavo, kde žijí divocí červení sloni, sledujeme každý pohyb v trávě. Právě tady řádili před časem dva LIDOŽRAVÍ LVI, kteří prý mají na svědomí na sto třicet pět lidských životů! Napětí na naší cestě stoupá - v Nairobi se před pár hodinami střílelo, je tam plno mrtvých.
Vydáme se hledat nádherné a velmi plaché černobílé opice GUARÉZY PLÁŠTÍKOVÉ. V rezervaci Sweetwather nás zajímají hlavně NOSOROŽCI, kteří jsou pod speciální ozbrojenou ochranou - neboť boj s pytláky je opravdu hodně krutý. Vysvětlíme si, jaký je rozdíl mezi nosorožcem bílým a černým. Pozorovat divoké nosorožce pěšky a mít je pár metrů od sebe, je vskutku ohromný zážitek!
Vyšlápneme také na MT. KENYA a budeme obdivovat neobvyklou vysokohorskou vegetaci. Navážeme přátelství s kmenem Turkana a SAMBURU a také si s nimi zatančíme.
Na Madagaskaru každý něco prodává, co vypěstoval, ulovil, vyrobil, nebo co mu zbude. Budeme obdivovat drobné Malgaše, jak na ramenou odnáší těžké TRSY BANÁNŮ. Budeme sledovat lopocení v safírovém dole, i na řece, kde se vymývají z písku BAREVNÉ SAFÍRY.
Podíváme se, jaké rostou na ostrově Madagaskaru rostliny, jaká tady žijí zajímavá zvířata. Nejdůležitějším zvířetem jsou však pro Malgaše KRÁVY ZEBU.
Kromě rozpustilých kočkodanů a drzých paviánů budeme pozorovat v Ugandě také divoké ŠIMPANZE. V bažinách Viktoriina jezera budeme nekonečné hodiny hledat vzácného ptáka ČLUNOZOBCE afrického. Celkem čtrnáct hodin poplujeme v dřevěném člunu, než ho konečně najdeme. V parku QUEENS ELISABETH budeme sledovat ohromné množství hrochů - největší populaci na africkém kontinentu, než se s Afrikou pro tentokráte rozloučíme.


VELMI PESTRÉ SPECIÁLNÍ PÁSMO Z VÝCHODNÍ AFRIKY
Pozitivně laděná fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI dotýkající se závažných problémů Afriky a ostrovu Madagaskar. Neobvyklá pozorování zajímavých a méně známých zvířat velmi zblízka. Úchvatné záběry. Hodně informací. Srdečná setkání s různými zajímavými africkými kmeny a Malgaši.COPYRIGHT © 2002-2021 Kateřina & Miloš MOTANI
Website designed and managed by Motani